Гей, новI Колумби й МагелланиКатегории Василь Симоненко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Гей, новi Колумби й Магеллани, Напнемо вiтрила наших мрiй! Кличуть нас у мандри океани. Бухту спокою облизує прибiй. Хто сказав, що все уже вiдкрито? Нащо ж ми народженi тодi? Як нам помiстити у корито Нашi сподiвання молодi? Кораблi! Шикуйтесь до походу! Мрiйництво! Жаго моя! Живи! В океанi рiдного народу Вiдкривай духовнi острови! Геть iз мулу якорi iржавi — Нидiє на якорi душа!.. Б'ються груди об вiтри тужавi, Каравела1 в мандри вируша. Жоден вiтер Сонця не остудить. Пiвень землю всю не розгребе! Украïно! Доки жити буду. Доти вiдкриватиму тебе. Мрiяти й шукати, доки жити, Шкварити байдужiсть на вогнi!.. А якщо вiдкрию вже вiдкрите, — Друзi! Ви пiдкажете менi... 1 Каравела — старовинний вiтрильник iз трьома або чотирма щоглами, на якому iспанцi та португальцi здiйснювали морськi подорожi. Коментар Можна вiдкрити нову землю, новий острiв чи протоку, врештi-решт — нову зiрку в небi. А якщо ти не мандрiвник i не астроном? Не втрачай надiï: найбiльша загадка — це сама людина. I, перш нiж мрiяти про далекi чужi землi, хай i прекраснi, подивися навколо, вiд крий для себе синяву безмежного неба, квiтку в росi, невтомну мурашку. Вiдкрий друга, якусь гарну рису у товариша, захопися книгою Зроби добрий вчинок, допоможи комусь. Оце й буде той духовний острiв, який ти вiдкриєш. Увесь вiрш Гей, новi Колумби й Магеллани... В. Симоненка — пристрасний заклик до роботи душi, до мрiй i пошукiв, до нових звершень. Поет дуже категоричний, тому й лексика в нього часто емоцiйно забарвлена, з рiзким вiдтiнком (помiстити у корито, якорi iржавi, нидiє душа, пiвень землю всю не розгребе, шкварити байдужiсть).

Метки Гей, новi Колумби й Магеллани, ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО, МИ, УКРАÏНЦI, Стислий виклад твору, Скорочено, Уривки, МИ — УКРАÏНЦI, Гей, новi Колумби й Магеллани, твiр, стислий, короткий, скорочено, уривки, основна, думка, переказ
Гей, новI Колумби й Магеллани